Byrådsgruppe

Stephanie Storbank

Borgmester
E-mail: sst@billund.dk
Telefon: 79 72 72 07


Robert Terkelsen

Gruppeformand og formand for Unge- og beskæftigelsesudvalget
E-mail: rte@billund.dk
Telefon: 23 30 60 54

Bjarne Larsen

Formand af Børne- og familieudvalget
E-mail: blars@billund.dk
Telefon:  20 33 58 34


Jørgen Clement
Formand for Børne- og ungeudvalget (anbringelsesudvalget) og medlem af Voksenudvalget

E-mail: jcle@billund.dk Telefon: 41 77 57 07

Majbritt Rasmussen

Medlem af Teknik-, plan- og kulturudvalget
E-mail: mras@billund.dk
Telefon: 30 91 05 82


Mads Søbye Helbo

Medlem af Teknik-, plan- og kulturudvalget
E-mail: msh@billund.dk
Telefon:  29 10 65 08


Mette Roed

Medlem af Børneudvalget
E-mail: mroe@billund.dk
Telefon: 40 63 26 63


Lars Kjærhus
Medlem af Voksenudvalget

E-mail: lkj@billund.dk
Telefon: 30 59 61 83 


Ulrik Kristensen
Medlem af Unge-, Uddannelse- og Beskæftigelsesudvalget

E-mail: ukr@billund.dk
Telefon: 60 93 37 58


Sofie Schmahl
Medlem af Økonomiudvalget

E-mail: ssch@billund.dk
Telefon: 23 84 16 63