ØKONOMI, ERHVERV & VÆKST

23. oktober 2017

ØKONOMI, ERHVERV & VÆKST
Billund Kommune skal understøtte både små og store virksomheder i såvel byerne som i landdistrikterne.
Derfor vil Venstre:

- sikre en ansvarlig økonomi. 

- fremme et attraktivt handels- og butiksliv. 

- skabe rammer for at turismen kan udvikle sig. 

- støtte iværksætteri og eksisterende erhverv. 

- arbejde for en vækstmotorvej vest om Billund by.

- sænke skatten i det omfang, det er muligt.

- styrke sammenhængskraften og friheden til forskellighed i Billund Kommune.

- arbejde for fremskyndelsen af en togforbindelse til Billund.

- genindføre nedrivningspulje.