TEKNIK OG MILJØ

23. oktober 2017

TEKNIK & MILJØ 
Billund Kommune skal sikre et højt niveau på infrastruktur, en effektiv sagsbehandling og at kommunen er bundet sammen. På miljøområdet har den enkelte borger og virksomhed et ansvar for at sikre et godt miljø i samarbejde med kommunen.
Derfor vil Venstre:

- forbedre infrastrukturen i kommunen.

- styrke balancen mellem erhverv og natur/miljøet. 

- arbejde for bedre og billigere mobilitet til alle i Billund kommune. 

- arbejde for at der skabes bedre muligheder for netforbindelse i hele kommunen.

- arbejde for en bedre balance mellem grønne områder og bebyggelsesområder. 

- sikre en hurtig og smidig byggesagsbehandling.

- forbinde alle byerne i kommunen med cykelstier/cykelruter.