SOCIAL OG SUNDHED

23. oktober 2017

SOCIAL & SUNDHED
Billund Kommune skal være et sted med sundhed for alle, og hvor det er godt at være. 
Derfor vil Venstre:

- sikre høj faglighed i plejen, hvor pårørende inddrages.

- sikre gode og værdige rammer for kommunens handicappede fra vugge til grav. 

- bevare de nuværende plejecentre med professionel og nærværende ledelse.

- styrke det nære sundhedsvæsen i samarbejde med borgere, læger og SVS.

- styrke den forebyggende indsats på sundhed, motion, trivsel og selvstændighed.

- tilbyde en kost, som den enkelte borger opfatter som varieret, velsmagende og god.

- understøtte og udvikle frivillighedskulturen.

- anvende velfærdsteknologi til gavn for borgerne.