FRITID OG KULTUR

23. oktober 2017

FRITID & KULTUR
Billund Kommune skal understøtte et bredt og varieret fritids – og kulturliv med plads til forskellighed.
Derfor vil Venstre:

- styrke idræts-, musik- og kulturlivet i kommunen.    

- støtte det frivillige foreningsliv. 

- sikre fortsat udvikling af Billund Museum i samarbejde med de mange frivillige. 

- støtte den fælles historiske og kulturelle arv.