BESKÆFTIGELSE, BOSÆTNING & INTEGRATION

23. oktober 2017

BESKÆFTIGELSE, BOSÆTNING & INTEGRATION
Billund Kommune skal være kendt på en lav ledighed, og der skal til stadighed arbejdes for at nye tilflyttere til kommunen kan se sig selv som en integreret del af fællesskabet.

Derfor vil Venstre: 
• gøre det nemt og attraktivt at bosætte sig i kommunen.

• tiltrække mere højtuddannet arbejdskraft gennem flere uddannelsesmuligheder i kommunen.


• arbejde for flere lokale praktikpladser.

• arbejde for at flere ledige integreres i arbejdslivet i samarbejde med private virksomheder.

• arbejde for et mere rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked.

• fremme god integration og lette vejen til aktiv selvforsørgelse.