BØRN OG UNGE

27. oktober 2017

RN & UNGE
Billund Kommune skal være det bedste sted for børnefamilier at bo. Gennem børns leg, trivsel, dannelse og uddannelse skal der skabes helhed og sammenhæng i børnenes opvækst.

Derfor vil Venstre:

- fortsat understøtte visionen om Børnenes Hovedstad.

- sikre trivslen for det enkelte barn og det enkelte unge menneske, så der skabes de bedste forudsætninger for at de kan udvikle sig.

- arbejde for bedre kvalitet og fleksibilitet på dagpasningsom-rådet.

- bevare de nuværende skoler, herunder 10.-klassescenteret og skoletilbud i Stenderup/Krogager, og sikre tryghed om de intakte landsbyer. 

- arbejde for større kvalitet på skoleområdet, hvor udvikling og indførelse af nye læringsmetoder sættes i højsædet, så at Billund Kommune ligger i top på skoleområdet, herunder på løfteevnen af den enkelte elev.

- at Billund Kommune gør brug af den nyeste viden og forskning på læringsområdet.

- skabe et godt samarbejdsmiljø mellem private og kommunale skoler og institutioner til gavn for alle kommunens børn. 

- arbejde for børns og forældres muligheder for det frie valg.- udvikle og udbygge Campus Grindsted og dermed styrke Grindsteds position som uddannelsesby. 

- styrke den forebyggende indsats på børne- og familieområdet.-  styrke mulighederne for at anbringe børn i de nære relationer.